ניהול דף עסקי

ניהול דף עסקי פייסבוק ופירסומים

 חבילה 1 : יצירת דף עסקי פייסבוק בתחילת הפעילות 

 חבילה 2  : ניהול דף עסקי פייסבוק + 4 פרסומים בשבוע + שיתוף בקבוצות הרלוונטיות

חבילה 3 : ניהול דף עסקי פייסבוק + 5 פרסומים בשבוע + שיתוף בקבוצות רלוונטיות + פרסום בתשלום

 

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed