נזלטר

MAILCHIMP

מימוש המודל ביחס לעיצוב גרפי שלך

שילוב של רשימות הדואר שלך 

  תמיכה שליחת עלון 

דו"ח מפורט וניתוח של כל משלוח

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed